ព័ត៌មានជាតិ

លោក​ពេជ្រ ស្រស់ ផ្ញើ​សារ​ជូន​លោក ហេង ឡុង រឿង​ក្រុម​ស្រី​ស្រ​ស់ថត​រឿង​បង្ហោះ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម ប៉ះពាល់​និង​បំផ្លាញ វប្បធម៌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *