ព័ត៌មានជាតិ

ក្មេងស្រីរងគ្រោះជនជាតិខ្មែរម្នាក់ អាយុ ១៤ឆ្នាំ ដែលត្រូវបានមេខ្យល់ឆបោកទៅប្រទេសចិន ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជួយសង្រ្គោះត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *