ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដី៖ កម្មសិទ្ធិដី៧៧ប័ណ្ណ ដែលប្រធានមន្ទីរសុរិយោដីខេត្តស្ទឹងត្រែង ចេញរំលោភយកដីព្រៃស្រោងរបស់រដ្ឋ ត្រូវបានក្រសួងទុកជាមោឃភាព និងលប់ចេញពីទិន្នន័យបញ្ជីក្បាលដីរួចហើយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *