ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យកំណត់យកថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៥

សូមអានអនុក្រឹត្យរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទាំងស្រុង៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *