ព័ត៌មានជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី អនុញ្ញាតឲ្យមន្ទីរពេទ្យ ព្រះកុសុមៈ ប្រេីប្រាស់នូវបន្ទប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺចល័ត

នេះគឺជាការគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាជនប្រកបដោយទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃនិងបេះដូងមនុស្សធម៌របស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល និងដើម្បីជួយសម្រួលដល់មន្ទីរពេទ្យដែលកំពុងព្យាបាល អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ និងដេីម្បីបង្កេីនការយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមៗ ដល់អ្នកជំងឺដែលមានអាការ:សង្ស័យ​ជំងឺកូវីដ-១៩ ។ នេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក TYDA នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *