ព័ត៌មានជាតិ

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ស្នើអោយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដែលធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ អនុវត្តវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ ការចម្លងវីរីសកូវីដ-១៩ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *