ព័ត៌មានជាតិ

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការផលិតភាពយន្តភាគរឿង

” កូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះចន្ទពេញបរមី”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *